Raad van Advies

De Raad van Advies van de WAA geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en fungeert als geschillenbeslechter tussen het bestuur en de leden (Raad van Aangeslotenen) van de WAA. De Raad van Advies bestaat uit de volgende drie personen:

prof. mr. A.C. Hendriks
De heer (Aart) Hendriks is coordinator gezondheidsrecht bij de KNMG en is hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden.

mr. I. Baggerman-Scherpenisse
Mevrouw (Inge) Baggerman is advocaat in Rotterdam.

Mr. Drs. H.H. Stad
de heer (Harry) Stad is medisch adviseur en voormalig voorzitter van de WAA.