Raad van Advies

De Raad van Advies van de WAA geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en fungeert als geschillenbeslechter tussen het bestuur en de leden (Raad van Aangeslotenen) van de WAA. De Raad van Advies bestaat uit de volgende drie personen:

drs. D. van Arkel
De heer (Dirk) van Arkel is forensisch arts en tevens medisch adviseur bij Lechner Consult en voormalig algemeen bestuurslid van de WAA.

mr. J. Renshoff
Mevrouw (José) Renshoff is advocaat in Breda en voormalig secretaris van de WAA.

mr. E. Brons
De heer (Eric) Brons is advocaat in Den Haag en voormalig penningmeester van de WAA.