Bestuursleden

mr. B.M. van der Pols Penningmeester

drs. F.W. Kok Bestuurslid

mr. I.H.T. van Beekhuizen Bestuurslid, portefeuille Opleidingen