Onder auspicien van de WAA wordt het tijdschrift Letsel & Schade uitgegeven. De redactie is onafhankelijk en bestaat uit artsen, advocaten en wetenschappers.

In het tijdschrift worden artikelen gepubliceerd op het vlak van de letselschade. 

Verwezen wordt naar: www.letselenschade.nl.