Herregistratie

Zorg voor tijdige herregistratie!

Voor 31-12-2017 moet u als basisarts uw herregistratie geregeld hebben. Cave: men kan u verzoeken om bewijs voor het gemaakte aantal uren middels een accountantsverklaring. Dit zal gepaard gaan met extra tijd en dus een goede reden om tijdig uw aanvraag in te dienen en uw betaling te doen.

Herregistratie BIG-register (presentatie Marcel Meek)

www.bigregister.nl

 

MHO

Samen met Anne-Marie Wolf, advocaat, Evert Wytema, advocaat, en Monique Timmerhuis, medisch adviseur, ben ik, Marcel Meek, op 1 juni 2017 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie geweest om met de genoemde collegae te praten over het medisch haalbaarheidsonderzoek (MHO).

Ik had voor mezelf een soort van samenvatting gemaakt, en uiteindelijk een visie over geschreven. Omdat dat wat besproken is op ons allen van toepassing is, kunt u mijn visie hier downloaden.

Een groot deel van de artsleden is lid van het artsenoverleg van de WAA. Het artsenoverleg is in 1993 in het leven geroepen en gold destijds vooral als plaats waar gelijkgestemde medisch adviseurs elkaar troffen en spraken over het vak en de problemen van de praktijk.

Het artsenoverleg heeft zich ten doel gesteld het niveau van medisch-inhoudelijke en procedurele aspecten van het medisch advies in letselschadezaken te bevorderen. Het artsenoverleg doet dat door het navolgen van de WAA-beroepscode voor medisch adviseurs, door het beleggen van vergaderingen voor inhoudelijk overleg, door het organiseren van wetenschappelijke lezingen en door het publiceren van artikelen in vaktijdschriften.

Vergaderingen van het artsenoverleg bestaan uit een inhoudelijke deel en een wetenschappelijk deel; het inhoudelijke deel staat alleen open staat voor de leden van het artsenoverleg, terwijl het wetenschappelijke deel openstaat voor alle arts-leden van de WAA. Artsleden kunnen lid worden van het artsenoverleg wanneer zij minimaal twee jaar als medisch adviseur werkzaam zijn geweest en voor artsen die beschikken over vergelijkbare werkervaring.

Onder omstandigheden kunnen ook niet-artsen lid worden van het artsenoverleg, mits zij een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het debat en beschikken over ten minste twee jaar relevante praktijkervaring.

Een Medisch Adviseur voor Slachtoffers (MAS) is een medisch adviseur die voldoet aan kwaliteitscriteria die door het WAA-bestuur zijn vastgesteld. Een MAS beschikt over grote ervaring in de medische advisering bij letselschadezaken en bij medische aansprakelijkheid.

 

Protocol / Richtlijn / Kennisdocument

Omgaan met medische gegevens (8 september 2016) download
 
GBL – Medische Paragraaf (mei 2012) download
 
Medisch specialistische rapportages (april 2016) download
 
Aspecifieke Lage Rugklachten (21 december 2015) download
 
Neuropsychologische Expertise (november 2016) download
 
Symptoomvaliditeitstesten (GAV Scoop 2012) download
 
Hoofd- en Hersenletsel
Licht Traumatisch Hoofd/Hersenletsel (2010)
download
NTVG 2015 download
 
WAD
Update Kennis Whiplash
download
NTVG 2009          download
WAD I/II (multidisciplinair)  2008 download
NJB 01 mei 2015 download