19 juni 2024, 14:45 u

Onderwerp: "S(c)hockschade, het Hoogeveen-arrest en de ontwikkelingen daarna"

Sprekers: 
-mr. B.A. (Bas) Hopman, letselschade advocaat
-drs. D. (Diederik) Pieterse en drs. M. (Mariës) Ruepert, GZ-Psychologen

Programma:
14.45 - 15.00 uur: inloop met koffie/thee
15.00 - 16.00 uur: presentatie
16.00 - 16.15 uur: 15 minuten pauze 
16.15 - 17.15 uur: presentatie
17.15 - 18.00 uur: borrel

Locatie
Jaarbeurs MeetUp in het Beatrixgebouw aan het Jaarbeursplein te Utrecht. Jaarbeurs MeetUp is direct naast Utrecht Centraal station. Parkeren kan bij de Jaarbeurs.

Inschrijving
Deelname is kosteloos voor WAA-leden. WAA-leden hebben op 14 mei een uitnodiging met een persoonlijke inschrijflink ontvangen.

Inleiding
Mr. B. (Bas) Hopman is advocaat bij SAP Letselschade Advocaten. Mr. Hopman zal de jurisprudentie bespreken op het vlak van shockschade.

In 1984 introduceerde annotator Brunner het concept dat iemand die geestelijk letsel oploopt als gevolg van een confrontatie met een schokkende gebeurtenis, waarvoor een ander aansprakelijk is, naast de direct getroffene, ook een vorderingsrecht zou kunnen hebben. Dit werd in 2002 door de Hoge Raad erkend in het Taxibus-arrest, waarin vereisten werden genoemd voor een toewijsbare shockschadevordering. In 2022 heeft de Hoge Raad met het Hoogeveen-arrest een koerswijziging doorgevoerd in de benadering van shockschade. De eerdere eisen zijn vervangen door een niet-limitatieve gezichtspuntencatalogus, die feitenrechters meer ruimte biedt voor maatwerk. Tijdens mijn presentatie zal ik de overgang van het 'oude' naar het 'nieuwe' systeem van shockschade bespreken, met aandacht voor zowel de overeenkomsten en verschillen als de gevolgen voor de rechtspraktijk.

Drs. Diederik Pieterse, gezondheidszorgpsycholoog, cognitieve gedragstherapeut VGCT en Supervisor Psychotraumatherapeut NtVP K&J Psycholoog en drs. Mariës Ruepert, GZ psycholoog BIG EMDR, Europe Practitioner en Supervisor Psychotraumatherapeut en Supervisor NtVP.Ingrijpende gebeurtenis, en nu?
Bepaalde gebeurtenissen kunnen ingrijpend zijn voor personen die dit meemaken en hebben gevolgen op zowel korte als lange termijn. Drs. Pieterse en drs. Ruepert zullen ingaan op de impact die ingrijpende gebeurtenissen kunnen hebben.

Een psychotrauma is een gebeurtenis die je gevoel van veiligheid aantast, zoals een ongeluk, geweld, misbruik of rampen. Veel mensen komen dergelijke situaties te boven zonder psychische klachten te ontwikkelen. In dat geval wordt gesproken over psychologische weerbaarheid. Dit is het vermogen om stress en trauma te overwinnen. Sommigen (ongeveer één op de tien) ontwikkelen echter psychische klachten, zoals PTSS, na een psychotrauma. PTSS kan optreden wanneer iemand wordt geconfronteerd met feitelijke of dreigende dood, ernstig letsel, of seksueel geweld, of dit nu persoonlijk wordt ervaren of als getuige bij een ander. Angst is cruciaal voor overleving, maar moet passend zijn bij de situatie. Na een ingrijpende gebeurtenis neemt de spanning normaal gesproken af en vervaagt de herinnering. Bij PTSS blijft de angst onverminderd aanwezig, zonder reële dreiging. Mensen met PTSS blijven alert, alsof het trauma opnieuw plaats kan vinden. Het angstsysteem raakt ontregeld en classificeert ongevaarlijke dingen als gevaarlijk. Triggers zoals geluiden, geuren en plaatsen kunnen flashbacks veroorzaken, waarbij het lijkt alsof de gebeurtenis zich herhaalt, en nachtmerries over het trauma komen vaak voor.

Ook zullen de sprekers stilstaan bij verschillende soorten trauma; enkelvoudig trauma en complex trauma én beroeps gerelateerd trauma (o.a. politie, militairen). Wat gebeurt er bij mensen die zelf een ingrijpende gebeurtenis meemaken of getuige zijn van zo’n gebeurtenis. Wat moet je doen als iemand een ingrijpende gebeurtenis meemaakt. Waar bestaat de eerste opvang uit. Tips die mensen zelf kunnen inzetten na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis. Op welk moment moet je behandeling inzetten en welke behandelingen zijn dan het meest effectief; EMDR en imaginaire exposure (CGT).


Meer data