24 november 2023, 09:00 u

Thema: "Ethiek in de letselschadepraktijk"

KLIK HIER voor de folder het uitgebreide programma aan met een korte inleiding van de presentaties.

Het programma luidt als volgt:

09.00 - 09.30 uur Registratie, ontvangst met koffie en thee
09.30 - 09.45 uur Welkomstwoord voorzitter WAA en inleiding dagvoorzitter, door mr. R. (Ribca) van Wijngaarden en G. (Gert) van Dijk
09.45 - 10.45 uur Kwalijke praktijken in de letselsschadebranche, hoe kunnen wij deze bestrijden en hoe hoort het wel?, door mr. C. (Chris) van Dijk, advocaat en partner Kennedy Van der Laan
10.45 - 11.15 uur Pauze
11.15 - 12.05 uur Slachtofferschap als identiteit door drs. M. (Marije) Stegenga, ethicus in de zorg en stafmedewerker Reliëf
12.05 - 13.05 uur Ervaringen uit de praktijk: de grensgevallen in het (tucht) recht, door prof. dr. J. (Johan) Legemaate, hoogleraar gezondheidsrecht UvA/AMC
13.05 - 14.00 uur Lunch
14.00 - 15.00 uur Ethische en juridische dilemma's rondom schade en gevoelige informatie: moet de arts iets vertellen?, door mr. dr. M.M. (Marleen) Eijkholt, Senior Lecture Health Law, Clinical Ethics Universiteit Leiden
15.00 - 16.00 uur Ethiek in de letselschaderegeling, door mr. dr. E.J. (Erik-Jan) Wervelman, advocaat en partner VWW Advocaten
16.00 - 16.30 uur Pauze
16.30 - 17.20 uur Van behandelend arts tot aangesproken arts - een paradoxale rolverandering, door mr. F.M. (Femke) Ruitenbeek, universitair docent Erasmus Universiteit  
17.20 - 17.45 uur Samenvatting en afsluiting, door mr. R. (Ribca) van Wijngaarden en G. (Gert) van Dijk
17.45 - 18.45 uur Afsluitende borrel

Locatie 
MediaPlaza (Jaarbeurs Utrecht)

PO-punten
Door deelname van advocaten aan het gehele congres kunnen 6 opleidingspunten worden behaald (5 juridische punten en 1 beroepsvaardigheidspunt). Voor artsen wordt accreditatie aangevraagd bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (GAIA). 

Aanmelden WAA-leden:
WAA-leden hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen met een persoonlijke inschrijfmogelijkheid. WAA-leden kunnen kosteloos deelnemen (m.u.v. eventuele annulering/no-show kosten).

Annuleringsvoorwaarden WAA-leden
Na aanmelding rekenen wij en de locatie op uw komst. Wij doen een dringend beroep op u om ons tijdig schriftelijk te informeren indien u na aanmelding toch niet kunt deelnemen.

·       Bij annulering op de dag zelf (na 23 november 23.59 uur) of bij het niet verschijnen op de dag zelf (no-show) wordt een bedrag van €175,00 excl. btw in rekening gebracht voor de voor u gemaakte kosten.

Aanmelden belangstellenden/niet-leden
Niet-leden kunnen zich aanmelden via deze link. De deelnamekosten voor niet-leden bedragen €495,00 excl. btw. Na afloop wordt een certificaat van deelname verzonden.

Annuleringsvoorwaarden niet-leden
Na aanmelding rekenen wij en de locatie op uw komst. Mocht u toch verhinderd zijn, dan kunt u een vervanger laten deelnemen. U kunt de gegevens van uw vervanger doorgeven aan info@waa.nl.

Mocht vervanging niet mogelijk zijn, dan zijn de annuleringsvoorwaarden als volgt:

·       U kunt zich tot twee weken voor het congres (10 november) zonder kosten afmelden.
·       Bij afmelding van twee weken tot een week voor het congres wordt € 50,00 excl. btw in rekening gebracht.
·       indien u vanaf één week voor het congres afmeldt, wordt € 100,00 excl. btw gefactureerd.
·       Bij annulering op de dag zelf (na 23 november 23.59 uur) of bij het niet verschijnen op de dag zelf (no-show), bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Afmelden kan via info@waa.nl. U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw annulering.


Meer data