27 september 2023, 15:00 u

Onderwerp: "Aansprakelijkheid en de nieuwste vervoermiddelen"

Sprekers:
mr. Nils Jonker, advocaat bij Zuiver Recht
Rob Stomphorst, Veilig Verkeer Nederland

Programma:
14.45 - 15.00 uur: inloop met koffie/thee
15.00 - 16.00 uur: presentatie mr. Nils Jonker
16.00 - 16.15 uur: 15 minuten pauze 
16.15 - 17.15 uur: presentatie Rob Stomphorst
17.15 - 18.00 uur: borrel

Inleiding
Nils Jonker zal tijdens zijn presentatie ingaan op juridische aspecten welke komen kijken bij de 'nieuwe' voertuigen, zoals speed pedelecs, elektrische auto's en fietsen Zo zal hij onder andere worden besproken hoe deze 'nieuwe' voertuigen geduid moeten worden in het (verkeers)aansprakelijkheidsrecht en ook welke problemen dit soms levert bijvoorbeeld gelet op art. 185 WVW en eigen schuld? Een andere vraag die ook aan bod zal komen is of rijden met een mede elektrisch aangedreven voertuig kan leiden tot ‘extra’ eigen schuld (ex art. 6:101 BW), omdat sprake is van een verhoogd risico. Voorts zullen er voorbeelden aan bod komen waaruit blijkt hoe de rechtspraktijk worstelt met ongevallen waarbij nieuwe voertuigen zijn betrokken. Tot slot zal een laatste update van de WAM besproken worden; hoe gaat de WAM-richtlijn om met nieuwe voertuigen?

Vervolgens zal Rob Stomphorst spreken over de impact van veranderend verkeersgedrag en nieuwe vervoermiddelen en de impact hiervan op de verkeersveiligheid. Zo zal onder andere worden ingegaan op de rol van voorlichting en educatie ter vergroting van verkeersveiligheid, maar ook het belang van dragen van fietshelmen ter voorkoming van (ernstig) letsel. Ook zal worden gesproken over de wens om fietspaden anders in te delen om zo de snelle en minder snelle voertuigen separaat van elkaar te houden teneinde ongevallen te beperken evenals het mogelijk invoeren van (meer) 30 km en 15 km zones. 

Locatie
Jaarbeurs MeetUp in het Beatrixgebouw aan het Jaarbeursplein te Utrecht. Jaarbeurs MeetUp is direct naast Utrecht Centraal station. Parkeren kan bij de Jaarbeurs.

Inschrijving
Deelname is kosteloos voor WAA-leden. WAA-leden hebben een uitnodiging ontvangen met een persoonlijke inschrijflink


Meer data