22 maart 2023, 15:00 u

Onderwerp: "De relevantie van een (goed) medisch advies en wat kunnen we met elkaar verbeteren?"

Sprekers: 

  • dhr. Bob Teulings, medisch adviseur Medicus Intermediair, bestuurslid Vemas. Bob heeft ruime ervaring in zowel klinische als eerstelijnszorg, laatst als huisarts, en is een generalist pur sang. Hij is sinds ruim 25 jaar eigenaar van adviesbureau “De Medicus Intermediair”.
  • dhr. Roger Devilee, expertiserend orthopedisch chirurg, bestuurslid NVMSR (Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage).

In de afgelopen maanden heeft de Vemas (Vereniging Medisch Adviseurs aan Slachtofferzijde) verder gestalte gekregen en heeft de WAA een vertegenwoordiger van deze beroepsvereniging uitgenodigd om de organisatie verder over het voetlicht te brengen. De nadruk van de presentatie door de heer Teulings zal liggen op de kwaliteit van het medisch advies dat ten behoeve van lestelschade slachtoffers opgesteld wordt. Welke elementen zijn daarin belangrijk, waar moet een medisch advies aan voldoen en wat is het doel van een medisch advies? Tevens zal besproken worden hoe aangekeken wordt naar een onafhankelijk expertiserapport en hoe het advies naar aanleiding daarvan tot stand komt. De heer Devilee zal op dit vlak ook zijn ervaringen delen.

Voor de letselschade advocaat is het van belang om een goed doortimmerd en beargumenteerd medisch advies te krijgen. Elementen daarin zijn bronvermelding en kennis van het vakgebied waarin geadviseerd wordt. Tenslotte is het van belang een kwalitatief hoogstaande reactie te kunnen formuleren op de soms onredelijke adviezen van verzekeraarszijde.

De heer Devilee zal zich in zijn presentatie richten op de inhoudelijke aspecten van een medische expertise. Hij zal ingaan op de vraag of de IWMD-vraagstelling adequaat is of dat bijvoorbeeld die van de Vemas wordt geprefereerd, dan wel of de recent gepubliceerde aanvullende onderzoeksvraagstellingen van de IWMD algemeen gebruikt dienen te worden.

Andere vragen die aan bod komen zijn:

  • Hoe gaat de expert om met het commentaar op de aanvullende vragen van de medisch adviseur?;
  • Wat doet de expert als de medisch adviseur van het slachtoffer het concept expertiserapport nietig verklaart?;
  • Hoe borgt de expert zijn/haar onafhankelijkheid en ziet hij/zij toe op het voorkomen van belangenverstrengeling?

Tot slot is er de mogelijkheid tot een (plenaire) discussie waarbij wij met elkaar in kunnen gaan op vragen rondom verdergaande educatie en registratie van medisch adviseurs teneinde (bijvoorbeeld) een kwaliteitsregister op te kunnen zetten, maar ook kan gesproken worden over de rol (hierin) van de Vemas, WAA en de NVMSR.

Programma:
14.45 - 15.00 uur: inloop met koffie/thee
15.00 - 16.00 uur: presentatie dhr. Bob Teulings
16.00 - 16.15 uur: 15 minuten pauze
16.15 - 17.15 uur: presentatie dhr. Roger Devilee
17.15 - 18.00 uur: borrel

Locatie
Jaarbeurs MeetUp in het Beatrixgebouw aan het Jaarbeursplein te Utrecht. Jaarbeurs MeetUp is direct naast Utrecht Centraal station. Digitale deelname is niet mogelijk.

Inschrijving
Deelname is kosteloos voor WAA-leden. WAA-leden hebben een uitnodiging met een persoonlijke inschrijflink ontvangen.


Meer data