21 september 2022, 15:00 u

Het thema van de bijeenkomst is: "Enkele actualiteiten" ​​​​

Locatie:
Jaarbeurs Utrecht. Het is niet mogelijk deze bijeenkomst digitaal te volgen.

Sprekers: Paulien Goossens en Erik-Jan Bakker  

Programma:
14.45 - 15.00 uur: Inloop met koffie & thee

15.00 - 16.00 uur: Long Covid

Paulien Goossens zal spreken over Long Covid. Zij heeft veel ervaring opgedaan met patiënten met Long Covid en zal dan ook nader ingaan op onder andere de verschijnselen van Long Covid, het mogelijke (immunologische) substraat, de kwetsbaarheid ervoor. Ook predictieve parameters, voor zover van toepassing, zullen worden besproken.

De definitie van Long Covid is voorlopig gesteld op het aanhouden van covid symptomen 4 weken na de eerste infectie. Problematisch aan deze definitie is het optreden van herinfecties bij eerder besmette personen. De incidentie van Long Covid wordt geschat op 20-30%.

Waarom sommige mensen lang klachten houden na een infectie met coronavirus is nog onbekend; er wordt een relatie gelegd met een hogere leeftijd en de hoeveelheid klachten die iemand heeft in de eerste fase van de besmetting. Ook mensen die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen, of een verhoogd BMI, diabetes of astma hebben, lijken vaker langdurig klachten te houden na een besmetting. Het lijkt dat Long Covid vaker voorkomt bij vrouwen. Na een ernstige infectie kunnen patiënten soms maanden na ontslag uit het ziekenhuis nog een verminderde longfunctie hebben en zijn er afwijkingen van de longen op röntgenfoto’s of longscans te zien.

16:00 - 16.15 uur: Pauze

16:15 - 17:15 uur: Actualiteiten rondom de rekenrente en vermogensrendementsheffing

Erik-Jan Bakker zal ingaan op de actualiteiten rondom de rekenrente en vermogensrendementsheffing. Hij zal hierbij het belang van het maken van een berekening voor het voetlicht brengen. Op welke wijze gebruik je berekeningen in een letselschadezaak?

Daarnaast worden we bijgepraat over de actuele stand van zaken rondom de rekenrente. Meer in het bijzonder zal aandacht worden besteed aan de fiscale component: de indirecte schade als gevolg van de vermogensrendementsheffing in box 3 die op een schadevergoeding van toepassing is. Wat zijn de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad over de manier waarop vermogen in box 3 wordt belast? De huidige situatie kan een definitieve afwikkeling van letselschadezaken met substantiële bedragen bemoeilijken. De contouren van de nieuwe systematiek voor box 3 worden inmiddels zichtbaar. Aan de hand van voorbeelden zal de mogelijke impact op letselschadeberekeningen worden geïllustreerd.

17:15 - 18:00 uur: Borrel

Deelname is kosteloos voor WAA-leden. Zij ontvangen (22 augustus) per e-mail een uitnodiging met aanmeldmogelijkheid.


Meer data