16 september 2020, 17:00 u

Thema: "Pre-existentie/pre-dispositie: wat betekent dit voor een letselschadezaak?".

Programma (17.00 t/m 21.00 uur):

17.00-18.00 uur: De (juridische) betekenis van predispositie, door mr. J.G. Keizer, advocaat bij SAP Advocaten

18.00-18.45 uur: broodjespauze

18.45-19.45 uur: Burn-out en de invloed op een letselschadezaak, door dr. Schauffeli, professor emeritus of Work and Organizational Psychology & Social, Health & Organizational Psychology, Utrecht University

19.45-20.00 uur: koffie/thee pauze

20.00-21.00 uur: Psychische klachten: (ab)normale reacties op (ab)normale situaties, of juist andersom? , door dr. Hogerzeil, psychiater van SAU Sociale Academie Utrecht

21.00 uur: Einde bijeenkomst

PO-punten: door deelname aan het volledige programma kunnen advocaten 3 opleidingspunten (waarvan 1 juridisch en 2 beroepsvaardigheidspunten) behalen. Bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (GAIA) wordt accreditatie voor artsen aangevraagd.

Locatie: Jaarbeurs Utrecht, SuperNova. Let op: dit is niet in het Beatrixgebouw waar normaliter de ledenbijeenkomsten plaats vinden! Wij zijn uitgeweken naar een locatie/zaal waar deze bijeenkomst met inachtneming van de 1,5m regel kan worden georganiseerd. 

Aanmelden: WAA-leden hebben een uitnodiging ontvangen met een persoonlijke link om aan te melden. Na aanmelding volgt direct een bevestiging van deelname. Zonder deze bevestiging kunt u niet deelnemen. Maximaal aantal deelnemers is 70. Vol is vol. 


Meer data