24 juni 2020, 17:00 u

Het bestuur heeft besloten dat de geplande ledenbijeenkomst op 24 juni a.s. helaas niet door kan gaan vanwege het corona-virus. Ook al is het nog niet volledig duidelijk wat de exacte maatregelen na 1 juni a.s. zullen zijn, het bestuur acht het onwaarschijnlijk dat bijeenkomsten dan al wel mogen plaatsvinden.

Vooralsnog hoopt het bestuur dat de geplande bijeenkomst voor 16 september a.s. wel door kan gaan. Mocht dat niet het geval zijn, dan zullen wij u daar tijdig over informeren.

Voor nu wenst het bestuur u en uw dierbaren alle gezondheid toe en houd vol!


Meer data