11 september 2019, 17:00 u

Het programma met als thema
'Beperkingen: de objectiveerbaarheid van aandoeningen en de daaruit volgende beperkingen en wat te doen met niet objectiveerbare aandoeningen?'
luidt als volgt:

17.00-18.00 uur: Objectiveerbare aandoeningen/klachten/beperkingen
Door Roger Devilee orthopedisch chirurg en bestuurslid NVMSR   
Wat wordt verstaan onder niet objectiveerbaar? Wanneer is een aandoening niet objectiveerbaar. Is alles wat niet vast te leggen is op een plaatje of in een laboratoriumonderzoek te definiëren als niet objectiveerbaar of hebben anamnestisch verkregen gegevens ook waarde? In hoeverre is er verschil tussen hetgeen in de dagelijks praktijk bij de behandeling van patiënten gangbaar is en hetgeen gebeurt bij een expertiseonderzoek?

18.45-19.45 uur: Objectieve of objectiveerbare klachten en beperkingen vaststellen; visie van een verzekeringsarts
Door Fons Elemans, verzekeringsarts
Hoe worden beperkingen vastgesteld bij niet of lastig objectiveerbare aandoeningen en welke betreft dat dan? Worden alleen objectiveerbare gegevens gebruikt ter vaststelling van beperkingen of speelt bijvoorbeeld pijn daarbij ook een rol?

20.00-21.00 uur: De ontwikkeling van de toepassing van whiplashjurisprudentie buiten whiplashzaken
Door Stefan Boer en Chantal van der Roest, SAP Advocaten
Steeds vaker wordt in niet-whiplashzaken een beroep gedaan op de zogenaamde whiplashjurisprudentie. Met een beroep op deze jurisprudentie wordt door benadeelden getracht om het bestaan van veelal substraatloze klachten en het (juridisch) causaal verband tussen deze klachten en beperkingen en het incident aan te tonen. Wij beschouwen hoe de whiplashjurisprudentie in niet-whiplashzaken wordt toegepast door de rechtspraak en welke medische bouwstenen de jurist nodig heeft om tot vaststelling van de juridische causaliteit te kunnen komen.

PO-punten
Door deelname aan het volledige programma kunt u 3 punten behalen. Bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (GAIA) is de bijeenkomst voor artsen geaccrediteerd voor 3 uur.

Locatie
Beatrixgebouw aan het Jaarbeursplein te Utrecht.

Aanmelden
Aanmelden kan via deze link. Bij voorkeur meldt u zich bij aan via de aanmeldlink in uw persoonlijke uitnodiging. Uw gegevens zijn dan al vooringevuld. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname voor WAA-leden. 


Meer data