11 september 2019, 17:00 u

Het programma (onder voorbehoud) met als thema
'Beperkingen: de objectiveerbaarheid van aandoeningen en de daaruit volgende beperkingen en wat te doen met niet objectiveerbare aandoeningen?'
luidt als volgt:

17.00-18.00 uur: Roger Devilee orthopedisch chirurg en bestuurslid NVMSR. Wat wordt verstaan onder niet objectiveerbaar? Wanneer is een aandoening niet objectiveerbaar. Is alles wat niet vast te leggen is op een plaatje of in een laboratoriumonderzoek te definiëren als niet objectiveerbaar of hebben anamnestisch verkregen gegevens ook waarde? In hoeverre is er verschil tussen hetgeen in de dagelijks praktijk bij de behandeling van patiënten gangbaar is en hetgeen gebeurt bij een expertiseonderzoek?

18.45-19.45 uur: Hoe worden beperkingen vastgesteld bij niet of lastig objectiveerbare aandoeningen en welke betreft dat dan? Worden alleen objectiveerbare gegevens gebruikt ter vaststelling van beperkingen of speelt bijvoorbeeld pijn daarbij ook een rol?

20.00-21.00 uur: Welke juridische consequenties heeft de niet objectiveerbaarheid van een aandoening? Is de medisch adviseur in die gevallen nog wel nodig of van toegevoegde waarde? Wat moeten we met een expertise bij niet objectiveerbare aandoeningen? Zijn niet objectiveerbare aandoeningen in de letselschade nog wel het domein van de dokters?

PO-punten
Door deelname aan het volledige programma kunt u 3 punten behalen. Bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (GAIA) is de bijeenkomst voor artsen geaccrediteerd voor 3 uur.

Locatie
Beatrixgebouw aan het Jaarbeursplein te Utrecht.

Aanmelden
Leden ontvangen circa 6 weken vooraf een uitnodiging met een aanmeldingslink. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname voor WAA-leden. 


Meer data