12 juni 2019, 17:00 u

Het programma (onder voorbehoud) met als thema 'De Stem' luidt als volgt:

17.00-18.00 uur: De gevolgen van hersenletsel (prefrontale cortex) en daaruit voortvloeiende taal/afasie klachten. De Neuropsycholoog zal ingaan op de specifieke problemen die optreden bij schade aan de verschillende hersendelen die betrokken zijn bij de verwerking en de productie van taal en stem, de daarbij optredende communicatiestoornissen en de impact daarvan op het leven van patiënten.

18.45-19.45 uur: de KNO-arts zal de mogelijke oorzaken en gevolgen van letsel van de stembanden en het gehoor bespreken. Daarbij wordt aandacht besteed aan het fysieke vermogen tot het produceren en waarnemen van het gesproken woord.

20.00-21.00 uur: Anneke Brouwer, logopediste: Wat is effectief en functioneel stemgebruik.
Aan de hand van praktische voorbeelden en stemoefeningen wordt duidelijk gemaakt wat nodig is om goed gebruik te maken van de stem. In hoeverre is na letsel weer een functioneel gebruik van de stem te verkrijgen en welke effecten heeft een stemverandering op de sociaal maatschappelijke positie van patiënten.

PO-punten
Door deelname aan het volledige programma kunt u 3 punten behalen. Bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (GAIA) is de bijeenkomst voor artsen geaccrediteerd voor 3 uur.

Locatie
Beatrixgebouw aan het Jaarbeursplein te Utrecht.

Aanmelden
Leden ontvangen circa 6 weken vooraf een uitnodiging met een aanmeldingslink. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname voor WAA-leden. 


Meer data