12 juni 2019, 17:00 u

Het programma met als thema 'De Stem' luidt als volgt:

Sprekers:

Prof. dr. Niels Schiller, psycho- en neurolinguist LUMC
Prof. dr. Hans Mahieu, KNO-arts Meander Medisch Centrum Amersfoort en Ruysdael Clinics Amsterdam
Anneke Brouwer BHS Logopedie, Stemprofessional en Sprekerscoach Praktijk voor Public Speaking Coaching op maat voor (senior) executives Wassenaar
Programma:

17.00-18.00 uur: De gevolgen van hersenletsel (prefrontale cortex) en daaruit voortvloeiende taal/afasie – klachten.
Door prof.dr. Niels Schiller 
Vanuit neuro-linquistisch perspectief worden de gevolgen van hersenletsel voor de taalverwerking en het actieve taalgebruik besproken. Ook de herstelmogelijkheden en de invloed van het taalverlies op het psychologisch en sociaal maatschappelijk welbevinden komt aan de orde.  

18.00-18.45 uur: broodjespauze

18.45-19.45 uur: Larynxtrauma. Meer dan stem alleen.
Door prof.dr. Hans Mahieu

Bij letsels aan het strottenhoofd (larynx) wordt meestal gedacht aan de stemschade die dit met zich mee kan brengen. Naast de stem zijn er echter ook andere essentiële functies die de larynx vervult.

In evolutionaire volgorde zijn de larynxfuncties:

Open houden van de luchtweg voor ademhaling
Sluiting van de luchtweg voor het slikken
Sluiting luchtweg ter fixatie van de borstkas (thorax) voor tillen/persen
Stemgeving
Al deze functies kunnen schade ondervinden bij larynxtraumata.

Larynxtraumata kunnen ontstaan door:

Uitwendig aangrijpend geweld (scherp/penetrerend of stomp)
Inwendig trauma (verbranding/inhalatie)
Iatrogene inwendige letsels (intubatie)
Iatrogene uitwendige operatieletsels (zenuwen of strottenhoofd zelf)
Iatrogene inwendige operatieletsels (stemband operaties)
Bij multitraumata wordt bij stomp aangrijpend geweld het larynxtrauma nogal eens gemist in de initiële diagnose en dat heeft een negatief effect op het uiteindelijke herstel. Tijdens deze presentatie wordt vooral ingegaan op het uitwendig aangrijpend geweld.

Als gevolg van de complexe en subtiele werking van de verschillende larynxfuncties is, bij een groot deel van de larynxtraumata met uitwendig aangrijpend geweld, restloos herstel een uitzondering. Als na een uitgebreid larynxtrauma betrokkene uiteindelijk kan ademen zonder permanent tracheostoma (opening in de luchtpijp) en kan slikken zonder zich te verslikken en een stem heeft die in klein gezelschap verstaanbaar is, wordt dit medisch gezien als een goed resultaat beschouwd. 

Vooral de beperkte luchtweg bij inspanning is een vaak onderschatte invaliderende beperking in het dagelijkse leven. Hiervoor worden betrokkenen zo nodig onderzocht in een speciaal onderzoekslaboratium in het Meander MC in samenwerkingsverband tussen sportartsen en KNO-artsen.

19.45-20.00 uur: koffie/thee pauze 

20.00-21.00 uur: De stem, van klacht naar kracht
Door Anneke Brouwer
De menselijke stem. Iedereen wordt met dit bijzondere instrument geboren. Ieder met een uniek eigen geluid. We bespelen het om te verbinden, te overtuigen en te verleiden. Vaak zonder precies te beseffen hoe. In ‘De stem, van klacht naar kracht” neemt Anneke je mee in de wereld van de stem. Van de geschiedenis tot nu. Van de overeenkomsten, de verschillen tot de effecten van het bespelen ervan.

PO-punten
Door deelname aan het volledige programma kunt u 3 punten behalen. Bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (GAIA) is de bijeenkomst voor artsen geaccrediteerd voor 3 uur.

Locatie
Beatrixgebouw aan het Jaarbeursplein te Utrecht.

Aanmelden
Aanmelden kan via deze link. Bij voorkeur meldt u zich bij aan via de aanmeldlink in uw persoonlijke uitnodiging. Uw gegevens zijn dan al vooringevuld. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname voor WAA-leden. 


Meer data