10 april 2019, 17:00 u

Het programma (onder voorbehoud) met als thema 'Wkkgz/OPEN in de Zorg' luidt als volgt:

17.00-18.00 uur: mr. Berber Laarman: de Informatieplicht onder de Wkkgz/de afwikkeling van medische schade onder de Wkkgz (Hoe gaat het nu met de geschilleninstanties?)
Mr. Laarman zal ingaan op de effecten van de nieuwe wetgeving op het verloop van de behandeling van klachten en schade door onjuist medisch handelen. Besproken wordt welke effecten dit heeft op de indiening van claims bij letselschade juristen en tuchcolleges.

18.45-19.45 uur: Bespreking van het project OPEN in de Zorg.
In dit project komen een aantal actuele en belangrijke onderwerpen in de zorg samen. Het betreft onder andere patiëntveiligheid (1), peer support (2), open en eerlijke omgang met klachten en incidenten (3) en het aanpakken van disfunctioneren (4). Deze lezing gaat nadrukkelijk over de wijze waarop deze vier onderwerpen principieel én praktisch samenhangen.

20.00-21.00 uur: spreker van Fonds Slachtofferhulp over Project OPEN Leernetwerk.
Voor zorgprofessionals kan het moeilijk zijn om op de juiste manier met de patiënt in gesprek te gaan. Ziekenhuizen investeren in procedures die helpen om duidelijkheid te krijgen, zoals calamiteitenonderzoek en klachtbemiddeling. Deze procedures zijn van elkaar gescheiden, verschillen in de mate waarin er aandacht voor de behoeften van patiënten is, kosten tijd, en de professional raakt vaak uit beeld. Voor de periode direct na een gebeurtenis bestaat geen adequaat beleid dat ziet op de relatie/communicatie tussen professional en patiënt. De spreker zal op de problematiek ingaan en op de beoogde effecten van het project OPEN in de Zorg vanuit het perspectief van het slachtoffer.

PO-punten
Door deelname aan het volledige programma kunt u 3 punten behalen. Bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (GAIA) is de bijeenkomst voor artsen geaccrediteerd voor 3 uur.

Locatie
Beatrixgebouw aan het Jaarbeursplein te Utrecht.

Aanmelden
Leden ontvangen circa 6 weken vooraf een uitnodiging met een aanmeldingslink. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname voor WAA-leden. 


Meer data