13 februari 2019, 17:00 u

Namens het bestuur van de Werkgroep Artsen Advocaten nodig ik u graag uit voor de WAA Ledenbijeenkomst op woensdag 13 februari 2019 om 17.00 uur in het Beatrixgebouw aan het Jaarbeursplein te Utrecht. Voor broodjes wordt gezorgd.

Intervisie aan de hand van casuïstiek over problemen, ervaringen in de samenwerking letselschadeadvocaat – medisch adviseur slachtoffer. De avond wordt voorbereid door mr. Z.J. Rittersma en dr. R.H.G.P. van Erve. In de intervisie ligt casuïstiek voor die het eigenbelang overstijgt. Rittersma en Van Erve zullen de casuïstiek selecteren die de samenwerking kan versterken. Doel van de trainingsavond is het team advocaat-MAS te versterken.
De avond is alleen toegankelijk voor leden die actief deelnemen; aan de inventarisatie hebben bijgedragen. Er zal gewerkt worden met advocaten-intervisiebegeleiders volgens de Incidentmethode. Gelet op het aantal WAA-leden dat doorgaans een avond bezoekt, gaan we voor die avond uit van 4 groepen (van 8 personen). De avond begint met 1½ uur 4 afzonderlijke groepen (er is veel tijd nodig voor de informatiefase, er is tijd nodig om je dilemma op tafel te krijgen; in 1½ uur 1 casus plus nog een kleine 2e casus).

Aanmelding
U kunt zich inschrijven via deze link. Let op: vergeet niet op de knop 'Verzend' te klikken.

Annulering
Indien u na aanmelding onverhoopt verhinderd bent verzoeken wij u dat zo spoedig mogelijk aan het secretariaat door te geven. Indien wij niet van u vernemen gaan wij ervan uit dat u deelneemt.

PO-punten
Door deelname aan het volledige programma kunt u 3 punten behalen. Bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing is de bijeenkomst voor artsen geaccrediteerd voor 3 uur.

Graag tot ziens op woensdag 13 februari 2019.


Meer data