12 september 2018, 17:00 u

Het programma voor de WAA bijeenkomst op woensdag 12 september 2018 luidt als volgt:

17.00 - 17.30 uur: mevrouw H. (Henriëtte) van der Klok, directeur Perspectief Herstelbemiddeling (voorheen Slachtoffer in Beeld).
Perspectief herstelbemiddeling heeft bij medische incidenten contact tussen patiënt en arts. De contacten die wij begeleiden zijn gericht op het emotionele herstel van zowel patiënt als arts. We zien vaak dat contact tussen beiden opluchting geeft, er vragen beantwoord worden en zaken vaak sneller afgehandeld kunnen worden. Het betreft geen mediation en erkenning van aansprakelijkheid staat er buiten. Graag zou mijn organisatie eens nader met u verkennen op welke wijze wij wat voor elkaar kunnen betekenen. Wij zijn 11 jaar geleden door het Ministerie van Justitie en Veiligheid aangewezen om contacten tussen slachtoffers en daders te organiseren. In de loop der jaren heeft onze uitvoeringspraktijk zich verbreed naar verkeersongevallen en misdrijven en ook naar medische incidenten.

17.30 - 18.00 uur: ledenvergadering WAA

18.30 uur: mr. Z.J. (Arjan) Rittersma
Intervisie aan de hand van casuïstiek over problemen, ervaringen in de samenwerking letselschadeadvocaat – medisch adviseur slachtoffer. In de intervisie ligt casuïstiek voor die het eigenbelang overstijgt. Rittersma zal de casuïstiek selecteren die de samenwerking kan versterken. Doel van de trainingsavond is het team advocaat-MAS te versterken.
De avond is alleen toegankelijk voor leden die actief deelnemen; aan de inventarisatie hebben bijgedragen. Er zal gewerkt worden met advocaten-intervisiebegeleiders volgens de Incidentmethode. Gelet op het aantal WAA-leden dat doorgaans een avond bezoekt, gaan we voor deze avond uit van 4 groepen (van 8 personen). De avond begint met 1½ uur 4 afzonderlijke groepen (er is veel tijd nodig voor de informatiefase, er is tijd nodig om je dilemma op tafel te krijgen; in 1½ uur 1 casus plus nog een kleine 2e casus).

PO-punten
Door deelname aan het volledige programma kunt u 3 punten behalen. Bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing is de bijeenkomst voor artsen geaccrediteerd voor 3 uur.


Meer data