12 september 2018, 17:00 u

Namens het bestuur van de Werkgroep Artsen Advocaten nodig ik u graag uit voor de WAA Ledenbijeenkomst op woensdag 12 september 2018 om 17.00 uurin het Beatrixgebouw aan het Jaarbeursplein te Utrecht (een routebeschrijving vindt u hier).

Het programma luidt als volgt:

17.00 - 17.30 uur: mevrouw H. (Henriëtte) van der Klok, directeur Perspectief Herstelbemiddeling (voorheen Slachtoffer in Beeld).
Perspectief herstelbemiddeling heeft bij medische incidenten contact tussen patiënt en arts. De contacten die wij begeleiden zijn gericht op het emotionele herstel van zowel patiënt als arts. We zien vaak dat contact tussen beiden opluchting geeft, er vragen beantwoord worden en zaken vaak sneller afgehandeld kunnen worden. Het betreft geen mediation en erkenning van aansprakelijkheid staat er buiten. Graag zou mijn organisatie eens nader met u verkennen op welke wijze wij wat voor elkaar kunnen betekenen. Wij zijn 11 jaar geleden door het Ministerie van Justitie en Veiligheid aangewezen om contacten tussen slachtoffers en daders te organiseren. In de loop der jaren heeft onze uitvoeringspraktijk zich verbreed naar verkeersongevallen en misdrijven en ook naar medische incidenten.

17.30 - 18.00 uur: voordracht bestuur WAA
Ons bereikten meerdere berichten, inclusief voorbeelden, van collegae medisch adviseurs over de professionele autonomie van deskundigen in relatie tot de vermeende rol / invloed van een aantal verzekeringsartsen op het aannamebeleid van deskundigen en "bijsturing" van deze deskundigen / deskundigenrapportages. In het belang van de individuele gezondheidszorg (kwaliteitsbewaking) en de mogelijke invloed op het schaderegelingsproces bij letselschade(slachtoffers) wil het bestuur met u enkele voorbeelden bespreken, om vervolgens uw visie te raadplegen. Met klem adviseren wij u hierbij aanwezig te zijn.

18.30 uur: mr. Z.J. (Arjan) Rittersma
Intervisie aan de hand van casuïstiek over problemen, ervaringen in de samenwerking letselschadeadvocaat – medisch adviseur slachtoffer. In de intervisie ligt casuïstiek voor die het eigenbelang overstijgt. Rittersma zal de casuïstiek selecteren die de samenwerking kan versterken. Doel van de trainingsavond is het team advocaat-MAS te versterken.
De avond is alleen toegankelijk voor leden die actief deelnemen; aan de inventarisatie hebben bijgedragen. Er zal gewerkt worden met advocaten-intervisiebegeleiders volgens de Incidentmethode. Gelet op het aantal WAA-leden dat doorgaans een avond bezoekt, gaan we voor deze avond uit van 4 groepen (van 8 personen). De avond begint met 1½ uur 4 afzonderlijke groepen (er is veel tijd nodig voor de informatiefase, er is tijd nodig om je dilemma op tafel te krijgen; in 1½ uur 1 casus plus nog een kleine 2e casus).

Aanmelding
U kunt zich aanmelden door middel van het --aanmeldingsformulier--. Vergeet niet op "verzend" te klikken. Toelating geschiedt op volgorde van ontvangst van uw aanmeldingsformulier in het online inschrijfsysteem.

Annulering
Indien u na aanmelding onverhoopt verhinderd bent verzoeken wij u dat zo spoedig mogelijk aan het secretariaat door te geven. Indien wij niet van u vernemen gaan wij ervan uit dat u deelneemt.

PO-punten
Door deelname aan het volledige programma kunt u 3 punten behalen. Bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing is de bijeenkomst voor artsen geaccrediteerd voor 3 uur.

Graag tot ziens op 12 september a.s.!


Meer data