7 juni 2017, 18:00 u

Met als onderwerp: advocaat en medisch adviseur: een ingespeeld team.

Op 7 juni 2017 organiseert de WAA een bijzondere bijeenkomst. Het doel is de samenwerking tussen medisch adviseur en advocaat te bevorderen, onder het motto: advocaat en medisch adviseur: een ingespeeld team.
De methode is dat praktijkproblemen die bij deze samenwerking aan de orde zijn met behulp van de intervisiemethode, een methode van gestructureerde feedback zal worden besproken. Die methode is bekend bij veel van de advocaat-leden van WAA en geschikt om knelpunten goed in kaart te brengen, van alle kanten te benaderen en mogelijke oplossingen te bespreken.

Deze bijeenkomst wordt gehouden in de vorm van maximaal 4 gemengde groepen van 6-8 leden. Ideaal is dat er evenveel advocaten als medisch adviseurs deelnemen. Dit vindt plaats onder begeleiding van een gespreksleider die getraind is in de methode. Die worden "geleverd" vanuit de rangen van de advocaten. Zij zijn als gespreksleider te zien als een scheidsrechter, niet deelnemend in de discussie.
Het is de bedoeling is dat én MAS én advocaat-leden casuïstiek aandragen via het centrale emailadres: lezing@waa.nl.

Een eenvoudig voorbeeld om de gedachten te richten is:
In een zaak met klachten zonder medisch substraat ontstaat er onenigheid tussen advocaat en MAS omdat de MAS heeft geadviseerd om de zaak af te sluiten met een regeling o.b.v. 6 weken ongevalsgerelateerde klachten. Er ontstaat een geschil omdat de advocaat "eist" dat dit wordt gewijzigd. De MAS voelt zich niet serieus genomen en weigert. Is er een gelijk of niet? Hoe valt dit probleem op te lossen en hoe verhoudt zich dat tot de medische inzichten? En hoe tot de vorderingsrechten van de benadeelde?

Het verzoek is dus na te denken over ondervonden probleempunten in de samenwerking. Probeer die met een concreet voorbeeld in de vorm van een concrete casus in te brengen met uitgebreide details (maar zonder namen). Dat helpt om de keuze goed te kunnen maken.

Door ondergetekenden zal daarop een selectie plaatsvinden om een en andere te stroomlijnen (zodat de casuistiek in de groepen aansluit). Voor een verkorte weergave van de zogenaamde incidentmethode zie (o.a.): https://www.youtube.com/watch?v=QNVYP710jZU Als er vragen zijn over of een casus geschikt is: bel gerust met Arjan Rittersma (085-2733350 of mail naar ar@blns.eu) of Boudewijn Gunning (06-83709913; of mail naar bgunning@sein.nl

Dit betekent dat een voorwaarde voor deelname is dat er een actieve inbreng is. Tevoren door inbreng van casuïstiek, waarmee de aanmelding plaatsvindt. Op de avond zelf is het onder leiding van de gespreksleider "hard werken" aan het in kaart brengen van de verschillende kanten van het probleem. Hiervoor is 1,5u uitgetrokken. Mogelijk vindt er binnen die tijd aan de hand van een kortere methode nog een bespreking van een tweede dilemma plaats.

Na de pauze wordt dan plenair met alle aangemelden bij de uitkomsten van de groepsbesprekingen stilgestaan en besproken welke goede afspraken gemaakt kunnen worden om de teamvorming te bevorderen. Ook voor dit plenaire gedeelte is 1,5 u uitgetrokken.

We rekenen op brede aanmelding en concrete casuistiek en een goede bijeenkomst. Ook buiten de comfort-zone is het goed verkeren!

Met vriendelijke groet,
Boudewijn Gunning, voorzitter WAA & Arjan Rittersma, letselschadeadvocaat


Meer data