12 april 2017, 17:00 u

17:00-18:00u: "Anatomie van het strekapparaat in de hand: een opfrisser voor de medisch adviseur" door Marcel Meek

18:45- 21.00 uur: Nieke Elbers en Arno Akkermans: Alternatieven in de afwikkeling van whiplashclaims

Nieke Elbers studeerde in 2006 af als (neuro)psycholoog aan de Universiteit Maastricht, N.Elbers@psy.vu.nl
In 2013 promoveerde ze aan de rechtenfaculteit van de VU op een onderzoek naar het negatieve effect van een letselschadeafwikkeling op het herstel van verkeersslachtoffers. Zij werkte zij als postdoc onderzoeker aan de Universiteit van Sydney in Australië, waar zij onderzoek deed naar de procedurele rechtvaardigheid van letsel- schadesystemen na een verkeers- of arbeidsongeval. Ze werkte hiervoor nauw samen met beleidsmakers, juristen en specialisten in de gezondheidszorg. Zij is sinds 2016 als postdoc onderzoeker verbonden aan het NSCR als projectleider Empirical Legal Studies (ELS). Het ELS project heeft als doel juristen te stimuleren empirisch onderzoek uit te voeren en toe te passen. Abstract: Mensen die na een ongeval langs juridische weg hun schade vergoed proberen te krijgen, blijken minder goed te herstellen dan mensen met dezelfde klachten die geen letselschade claimen. Een mogelijke verklaring is dat het verminderde herstel wordt veroorzaakt door de belastende gang van zaken in de letselschadeafwikkeling. In Nederland worden jaarlijks 50.000 letselschadeclaims ingediend, dus mogelijk staat de gezondheid van duizenden mensen op het spel. Welke aspecten die gezondheidsproblemen veroorzaken en hoe ze kunnen worden opgelost zullen worden besproken.

Daarnaast worden verbeterpunten naar voren gebracht.

Presentatie Nieke Elbers

Arno Akkermans deed zijn doctoraal (cum laude) en promotie (cum laude) in de rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg, a.j.akkermans@vu.nl
Hij was werkzaam in de advocatuur (De Brauw Blackstone West- broek Den Haag 1992, Kennedy Van der Laan Amsterdam 1996-1999). Sinds 1999 is hij hoogleraar privaatrecht aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Pioniert op het terrein van interdisciplinair en empirischjuridisch onderzoek, werkt veel samen met psychologen en geneeskundigen. Hij is oprichter en voorzitter van de Interdisciplinaire Werkgroep Medische Deskundigen (IWMD), medeoprichter van het Interfacultair samenwerkingsverband Gezondheid en Recht (IGER) van de faculteiten rechtsgeleerdheid en psychologie en pedagogiek van de Vrije Universiteit en het EMGO instituut van het VU medisch centrum, medeoprichter en lid steering committee International Network on Apology and Law Research (INLAR).

Whiplash is nog steeds een hot topic en blijft een wereldwijd probleem waar artsen en schadebehandelaars zich geen raad mee weten. De groep slachtoffers is groot (40% van de verkeersschade) en de gevolgen zijn ernstig (20% van de whiplashslachtoffers heeft chronische klachten). Een effectieve oplossing is nog niet gevonden. De letselschadebranche in Nederland probeert vooral om het probleem juridisch te beteugelen, door te spelen met de grenzen van het causaliteitsvraagstuk. Empirisch onderzoek uit het buitenland laat zien dat een biopsychosociale aanpak misschien beter werkt.

Deze biopsychosociale aanpak houdt in dat mensen direct na het ongeval worden gescreend op basis van psychosociale componenten. Uit deze screening blijkt of mensen een hoog risico lopen op langdurige arbeidsongeschiktheid. De hoog risico groep krijgt vervolgens een psychosociale therapie aangeboden. Een belangrijk onderdeel van de interventie is dat alle stakeholders, dat wil zeggen, slachtoffer, gezondheidszorg, werkgever en verzekeringsmaatschappij, met elkaar in gesprek gaan over terugkeer naar werk. Resultaat: gemiddeld 3 weken eerder terugkeer naar werk.

Het hierboven beschreven onderzoek is een voorbeeld van stepped care en herstelgerichte dienstverlening. Ook andere voorbeelden komen aan bod. Zo wordt er op dit moment bijvoorbeeld een kieswijzer ontwikkeld waarin slachtoffers mogelijk zelf hun belangenbehartiging kunnen gaan doen. Een proactieve houding van verzekeringsmaatschappijen en een verminderd stigma door de gezondheidszorg biedt ook uitkomst. Herstelgerichte dienstverlening vergroot het gevoel van procedurele rechtvaardigheid en empowerment. En aangezien in het personenschaderecht herstel voor schadevergoeding gaat, is herstelgerichte dienstverlening de toekomst.

Presentatie Arno Akkermans


Meer data