25 november 2016, 09:00 u

 

De Werkgroep Artsen Advocaten (WAA) brengt artsen en juristen samen, zorgt voor kennisoverdracht en streeft ernaar dat zij elkaars taal leren begrijpen. Zo worden tijdens het WAA congres kennis en ervaringen uitgewisseld, dit jaar met als onderwerp: ‘CAVE! Het medisch beoordelingstraject’. Dit traject, ter beoordeling van de omvang van de schade, doet zich voor in nagenoeg alle letselschadezaken. Er is al veel over geschreven en gesproken, maar dat is niet vreemd aangezien het medisch beoordelingstraject als één van de grootste knelpunten bij de afwikkeling van letselschade wordt beschouwd.

Tijdens het beoordelingstraject moet het slachtoffer zo min mogelijk belast worden. De ervaring leert dat dit niet eenvoudig is. Denk alleen al aan de problematiek rondom het verzamelen en uitwisselen van medische informatie. En wat is nu precies de rol en positie van de medisch adviseur? Hoe luidt de bestaande wetgeving en (tucht) rechtspraak en wat te doen met gedragscodes en richtlijnen? In het medisch beoordelingstraject gaat het echter niet alleen om procedurele knelpunten maar ook om medisch-inhoudelijke discussiepunten. Dus "Cave!", pas op want in het traject zitten voor alle partijen struikelblokken!

Op dit jaarcongres van de Werkgroep Artsen Advocaten zullen diverse sprekers vanuit velerlei invalshoeken en specialismen hun ervaringen en bekwaamheden met u delen over aspecten van het medisch beoordelingstraject bij letselschade.

KOM DAAROM NAAR HET WAA-JAARCONGRES EN CAVE! LET OP, WANT U KUNT ALTIJD BIJLEREN!

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

- Het inzagerecht van het slachtoffer in het medisch advies van de verzekeraar;
- De rol en positie van de medisch adviseur;
- De professionele standaard van de medisch adviseur;
- De medisch adviseur en het tuchtrecht;
- De richtlijnen voor neuropsychologisch onderzoek bij expertises;
- De rol van (neuro)psychologisch onderzoek bij psychiatrische expertises.

Locatie: Media Plaza (Jaarbeurs) Utrecht. Verdere informatie.

Presentaties Jaarcongres 2016

 


Meer data