28 november 2014, 09:00 u

Het jaarcongres heeft dit jaar als thema "Krasse Knarren" en gaat over letselschade en ouderen.  Sprekers zijn een neuroloog, een revalidatiearts, een geriater, een neuropsycholoog een advocaat en een raadsheer. Aan de orde komen onder meer dementie en de gevolgen daarvan, het weer "kras" maken van "knarsende knarren" en het belang van een juiste afwikkeling van letselschade bij ouderen.

Locatie: Media Plaza (Jaarbeurs) Utrecht.


Meer data