Voor het lidmaatschap van (de Raad van Aangeslotenen van) de WAA komen artsen en advocaten in aanmerking die zich bezig houden met de behandeling van personenschadezaken. Daarbij geldt als vereiste dat de arts of advocaat de belangen van slachtoffers behartigt en dat hij geen aansprakelijkheidsverzekeraars of daarmee gelijk te stellen partijen bijstaat. Vereist is verder dat anderen binnen uw organisatie eveneens uitsluitend optreden voor slachtoffers en dat ook zij geen aansprakelijkheidsverzekeraars, arbeidsongeschiktheidsverzekeraars of grote, institutionele partijen bijstaan. Voor medische deskundigen geldt de eis dat zij alleen ten behoeve van slachtoffers of op verzoek van beide partijen onderzoek verrichten.

De WAA telt op dit moment ongeveer 225 advocaatleden, 50 artsleden en 5 leden die noch arts, noch advocaat zijn (bij toelating van leden uit die laatste groep hanteert geldt de stelregel dat dergelijke leden een wezenlijke bijdrage moeten kunnen leveren aan discussies over medisch-juridische onderwerpen; hierbij kan gedacht worden aan neuropsychologen, klinisch psychologen, tandartsen en arbeidsdeskundigen).

De jaarlijkse contributie (prijspeil 2022) bedraagt € 375,00, exclusief btw, inclusief deelname aan de WAA lezingen, het jaarlijkse WAA Congres en abonnement op het vaktijdschrift Letsel & Schade. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet aan een kantoor gebonden. Dat betekent dat uw lidmaatschap in stand blijft als u van kantoor verandert. U blijft derhalve altijd zelf aansprakelijk voor de contributie, ook als u in loondienst werkt.