Artsenoverleg

Een groot deel van de artsleden is lid van het artsenoverleg van de WAA. Het artsenoverleg is in 1993 in het leven geroepen en gold destijds vooral als plaats waar gelijkgestemde medisch adviseurs elkaar troffen en spraken over het vak en de problemen van de praktijk.

Het artsenoverleg heeft zich ten doel gesteld het niveau van medisch-inhoudelijke en procedurele aspecten van het medisch advies in letselschadezaken te bevorderen. Het artsenoverleg doet dat door het navolgen van de WAA-beroepscode voor medisch adviseurs, door het beleggen van vergaderingen voor inhoudelijk overleg, door het organiseren van wetenschappelijke lezingen en door het publiceren van artikelen in vaktijdschriften.

Vergaderingen van het artsenoverleg bestaan uit een inhoudelijke deel en een wetenschappelijk deel; het inhoudelijke deel staat alleen open staat voor de leden van het artsenoverleg, terwijl het wetenschappelijke deel openstaat voor alle arts-leden van de WAA. Artsleden kunnen lid worden van het artsenoverleg wanneer zij minimaal twee jaar als medisch adviseur werkzaam zijn geweest en voor artsen die beschikken over vergelijkbare werkervaring.

Onder omstandigheden kunnen ook niet-artsen lid worden van het artsenoverleg, mits zij een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het debat en beschikken over ten minste twee jaar relevante praktijkervaring.

Een Medisch Adviseur voor Slachtoffers (MAS) is een medisch adviseur die voldoet aan kwaliteitscriteria die door het WAA-bestuur zijn vastgesteld. Een MAS beschikt over grote ervaring in de medische advisering bij letselschadezaken en bij medische aansprakelijkheid.